Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Nguyễn Hương

Ba Mươi Năm Nhìn Lại

1977-2007. Thời gian 30 năm sao mà nhanh qúa! Mới ngày nào mình chỉ là đưá trẻ ở cái tuổi mười mấy, cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Cái tuổi hồn nhiên, trong trắng thơ ngây...

Bóng Thời Gian

Hơn bốn mươi năm trước,Khi cón bé tí teo,Cầm tay em mẹ dắt,Ngập ngừng bước chân non,Theo mẹ em đến trườngÊ a tập đánh vần,Em học lớp mẫu giáo.Rồi thời gian qua mau,Lên hết bậc tiểu học,Bắt đầu...