Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Nguyệt Sầu

Có Những Điều Chưa Nói Hết

Tôi yêu những sớm mai mùa xuân, bầu trời trong, cây lá đâm chồi nẩy lộc, chim hót. Định sẽ viết một tùy bút về mùa xuân, về thiên nhiên gần gủi, cầm cây bút trên tay, viết vài...

Những Con Đường

Con đường Nguyễn thái Học chạy dài, nối nhà và trung tâm thành phố, ở cuối đường có một ngã rẽ để đi tới trường, những buổi chiều, trên đường về nhà ngang qua phi trường, tiếng động...