Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Vũ Thị Thanh Phượng

Thư Gửi Bạn

Các bạn NTH xưa yêu dấu.Giờ mình đã cuối cuộc đời, bận bịu cháu con, lo cho sức khỏe, nghĩ đến tuổi già...nhưng không hiểu sao mỗi khi gặp lại bạn bè thì những kỷ niệm ngày thơ (ngày...

Nhớ Bạn

LTS: Xin giới thiêu đến các bạn Vũ thị Thanh Phượng, lớp 12C NTHQN niên khóa 1967-1973 với môt lá thư đong đầy kỷ niệm trường lớp và bạn xưaNhơn Bình 17/11/2012Các bạn bè yêu quý của mình ơi.Thời...