Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Ngọc Lan

Tết Năm Xưa

Cứ vào mỗi dịp đầu năm, được nghe lại những bài hát xuân, lòng tôi vẫn bồi hồi xúc động nhớ lại ngày xưa còn bé, hớn hở vui mừng chờ mong sao cho chóng đến sáng mồng một...

Cô Bạn Của Tôi

Tôi chỉ vơ vào của tôi thôi , chứ cô này thì có rất nhiều bạn chứ không phải chỉ là bạn của riêng tôi .Vì tính cách đặc biệt, thân thiện , hoà đồng , giản dị ,rộng...

Sa Mạc Tuổi Thơ

Năm 1962 gia đình tôi dọn về Kho Xăng, Khu Sáu, Qui Nhơn. Lúc đó còn là một bãi sa mạc mênh mông, đất rộng ngừơi thưa . Mợ tôi tha hồ chiếm đất trồng thông hay còn gọi...