Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Phan Minh Nguyên Thu

Thu Không Tên

Mùa thu lãng đãng gió heo mayAi ngồi rủ tóc ai ngồi sayThiên thai sương khói đùn trong áoMột mảnh tình thu gởi tặng ngườiXa xôi mực tím màu thương nhớMột chút hương thu cỏ úa màuNgày xanh mắt...