Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Lê Trinh Thục

Kỷ Niệm Làm Văn Nghệ 2

Chả hiểu từ bao giờ tôi tự nhiên trở thành một "cây viết" để ghi lại những kỷ niệm vui buồn của "ban múa già nua" trong những lần chúng tôi làm văn nghệ cho buổi đại hội Cường...

Kỷ Niệm Làm Văn Nghệ 1

Những điều mà tôi sắp viết ra đây là những gì mà chính bản thân tôi đã trải qua. Mặc dù không có khiếu về viết văn nhưng tôi cũng ráng ghi vội vài dòng để mọi người...