Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

ThucNguyen

Nhớ Quy Nhơn

Quy Nhơn ơi có biết gì khôngTa kẻ xa quê nhớ nao lòng.Thẫn thờ đứng giữa sân ga nhỏHỏi có ai về quê cũ không. Ai về quê cũ cho ta gửiMột thoáng hồn say bước chơi vơi.Phố xưa lối...

Nhớ Quy Nhơn

Quy Nhơn ơi có biết gì khôngTa kẻ xa quê nhớ nao lòng.Thẫn thờ đứng giữa sân ga nhỏHỏi có ai về quê cũ không. Ai về quê cũ cho ta gửiMột thoáng hồn say bước chơi vơi.Phố xưa lối...