Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Kim Huê

Cà- phê đắng

Trời mù mù mịt mịt, mưa thì mưa phức cho rồi, bỗng nhiên lại thèm một ly cà phê.  Xếp lại đống sách vở, túm hết vào cái cặp, loay hoay sao không biết lại làm rớt cuốn sách...