Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Tiết Đinh San

Đời Đời Nhớ Mãi

Nhân mùa Phật Đản 2557 ( 2013 )...Đức Phật đã nhập diệt nhưng Ngài đã để lại cho đời Chân lý. Đó là giáo pháp với tám vạn bốn ngàn pháp môn thích hợp cho mọi đối tượng...Và để...

Một Ngày Thảnh Thơi

" Một, hai, ba...Cố lên nào " ! Anh Tứ vừa quay phim vừa động viên. Minh mồ hôi nhễ nhại , lấy tay quệt ngang trán vừa thở nhưng miệng vẫn toe toét cười... Buổi trưa, khoảng mười hai giờ...

Mẹ Ghẻ

Sau chuyến đi chơi, tham quan các danh lam, đình, chùa, miếu mạo.Từ Đồng Nai đến Đông Hà , qua Huế, Quảng Trị...Tiết Đinh San đã gặp  "Mẹ Ghẻ" . Và trên chuyến xe về Nam. Tiết Đinh San...