Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Võ Tuyết Minh Sang

Dâng Cơm Cúng Mẹ

Hai tay bưng bát cơm đầy,Dâng cơm cúng mẹ , lòng này xót thương.Thương mẹ những tháng đoạn trường,Vì con đời mẹ phong sương gió ngàn.Nhìn cây gió động mơn man,Lòng con nhớ mẹ bên đàng quạnh hiu.Đồng quê...

Tang Lễ Mẹ

Giòng lệ tiễn đưa mẹ của tôi,Âm dương hai ngã phải chia đôiBà theo Tổ phụ vui tiên cảnh,Cháu sống cô đơn giữa cõi đời.Giã biệt Người về miền cực lạc,Từ li con chịu phận mồ côi !Họ hàng,...