Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Xuân Trường

Mấy Nỗi Đồ Bàn

Ngàn năm mấy nỗi Đồ BànDấu chân huyền sử hoang tàn phế đôGió ngồi chẻ nắng hư vôCõi người cõi tháp lắng mờ trong nhauHuy hoàng vấp phải nỗi đauVỡ thành chứng tích đẫm màu phế hưngThời gian hội...

Phượng Tím Ngày Xưa

Em khua gì xứ trời mây sương nước ấyMà tôi cồn cào nỗi nhớ cuối miền xaEm nói gì? Mà thông cứ reo lời chung thủyTôi nhón gót bên này đồi mi mô saCó phải em đang nhặt dấu...

Tôi Lại Về Qui Nhơn

Tôi lại về lên núi ngắm tháp đôivẫn còn đó đôi cầu cứ song song nỗi nhớngày xưa nào hối hả phía Chợ DinhĐếm cả nắng mưa dọc đường lên Tuy Phướcmà bây giờ chưa nhớ nổi tuổi Quy...

Trong Veo

Xuân Trường tặng ký USABao giờ trở lại Quy NhơnLắng nghe tuổi nhớ dỗi hờn thời gianNắng mưa mười tám em đang...Tóc đờ mi cứ vội vàng phía tôiTan trường phố cũ chia đôiNửa về chợ lớn, nửa về...