Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Mai Xuân Vỹ

Ở Cao Nguyên

Nhạc và lời: Mai Xuân Vỹ Trình bày: Tóc Tiên http://dl.dropbox.com/s/i3wi6e0t7urj1rp/7MaiXuanVy_OCaoNguyen_TocTien.mp3Nguồn Amnhac.fm