Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Nguyễn Phương Nam

Lời Tử Sĩ

Tôi sinh ra ở miền nam,Lớn lên đi lính, chết làm ngụy quân,Bây giờ hồn vía lênh đênh,Nấm mồ không có, tuổi tên chẳng còn.Anh thì sinh bắc tử nam,Cũng đều chết, nhưng vinh danh hơn nhiều,Nấm mồ ngay...

Bạch Đằng Lần Thứ Ba

Ngày xuân vái Thánh Trần,Vận nước đang nghiêng ngửa,Ngài hãy vì muôn dân,Bạch Đằng thêm lần nữa.22/ 02 / 2013Nguyễn Phương Nam