Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Phan Thanh Cương

Bình Yên

Em lặng imGiọt cà phê rơi.Từng giọt chiều như những mắt đêm.Còn không em-Những lời mềm.Hay còn lời của lửaNgun ngún tình lên tro than.Nói đi em –Không qua lời của bão.Chiều công viên không thể có hoang tàn. Em...

Sóng Thu

Em ẳm con về vườn xưa chơi,Mắc hai đầu võng đong đưa người,Làm gió thu về quanh thiếu phụ,Tiếng võng nằm trong tiếng ru hời..Thu trước dài ra những thu sau,Mây và sông cũ chảy qua nhau.Thương...

Bên Này, Bên Kia

Gửi TTKLĐÈO LE 1:Anh ở bên này, em ở bên kia,Đèo Le chia thương nhớ hai nơi.Thương bên này anh nhìn lên núi,Nhớ bên kia em ngước trông đèo.Em thấy trước mặt trời buổi sáng,Anh bên...