Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Kiên Thanh

Mùa Thu & Nỗi Nhớ

Nhạc   Kiên ThanhThơ     Nguyễn Kim TiếnTrình bày Đăng Hiếu http://dl.dropbox.com/s/ls1d58lueblolta/Mua%20thu%20va%20noi%20nho%281%29.mp3 LTG: Bài thơ này mình vừa viết vừa hát. Mình hay làm thế, nghêu ngao suốt ngày! Cho nên cho mình gọi là bài Thơ-Nhạc. Viết xong...

Thu Buồn Quên Lối

Nhac: Kiên ThanhLời: Thơ Thanh TùngTrình bày: Kim Khánh http://dl.dropbox.com/s/s8r71nn29opjl1a/Thu%20buon%20quen%20loi.mp3Nhiếp ảnh gia: Kiều Lưu

Yêu Em

Nhac: Kiên ThanhLời: Thơ Nguyễn Kim TiếnTrình bày: Trúc Ly http://dl.dropbox.com/s/ptk7o02sne8802n/Yeu%20em.mp3 Mắt em là một trời thu thương nhớCho anh đắm mình soi trong đáy mắt sâuAnh vẫn biết tình anh cao vời vợiNhưng làm sao nói hết những lời...

Nhớ Gì

Nhac: Kiên Thanh Lời:  Thơ Nguyễn Kim Tiến Trình bày: Kim Khánh  http://cuongde.org/songs/album/99TuBienTuDien/KienThanh/Nhogi_Kienthanh_Kimtien.mp3 Xem tờ nhạc

Dã Tràng Và Tôi

Nhạc: Kiên ThanhLời: thơ Thanh TùngTrình bày: Thái Hòa  http://cuongde.org/songs/album/99TuBienTuDien/KienThanh/13KienThanh_DaTrangVaToi_ThanhTung.mp3

Biển Vắng

Nhac: Kiên ThanhLời: phổ thơ Nguyễn Kim TiếnTrình bày: Thái Hòa    http://cuongde.org/songs/KimTien/KienThanh_KimTien_BienVang_ThaiHoa.mp3