Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Khánh Hữu

Ta Biết Về Đâu

Ta biết về đâu trong cõi mơKhi hai màu tóc trắng như tơBao năm lìa bỏ ngôi trường cũNay đứng bên đường, đứng ngẩn ngơTa biết về đâu khi gió mưaĐêm sâu lầm lủi nhớ duyên thừaBốn mươi năm...

Hoa Bướm Và Em

Một giọt nắng vương vào mắt người xưa.Long lanh ngấn lệ khóc ai năm nào.Một giọt mưa hoa làm ứơt người xưa.Khi xuân tô điểm, nở cánh hoa đào. Gót xuân em đến mỗi bước hương nồng.Dấu hài trước...