Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Nguyễn Ngọc Thạch

Một Dòng Sông

Nhạc: Nguyễn Ngọc ThạchLời: thơ Thanh TùngTrình bày: Diệu Hiềnhttps://dl.dropbox.com/s/kstdhwvxmnx0lc7/NguyenNgocThachThanhTung_MotDongSong_DieuHien.mp3

Đêm Mê Cung

Nhạc: Nguyễn Ngọc ThạchLời: thơ Hồ Sĩ DuyTrình bày: Thạch Ngọc http://cuongde.org/songs/album/99TuBienTuDien/KienThanh/14Demmecung_thanhtung.mp3