Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Tạ Văn Sỹ

Gởi Sân Trường Xưa Và Người Yêu Cũ

Có một lần tôi lỡ nói yêu emĐể xấu hổ suốt một thời trai trẻEm đành đoạn sao mà... con gái thếĐể nỗi buồn từ đó cứ mang mang Ta gặp nhau - Thu rợp bóng muồng vàngVà chia...

Nhà Có Hoa Hoàng Lan

LTS.  Anh Tạ Văn Sỹ quê Tây Sơn. Anh làm thơ rất sớm, có thơ in ở Phổ Thông, Tuổi Ngọc và nhiều tạp chí khác.  Bài thơ này do anh Trần Viết Dũng gởi về.Có những đêm...