Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Nguyễn Ngọc Thạch

Đêm Mê Cung

Nhạc: Nguyễn Ngọc ThạchLời: thơ Hồ Sĩ DuyTrình bày: Thạch Ngọc http://cuongde.org/songs/album/99TuBienTuDien/KienThanh/14Demmecung_thanhtung.mp3