Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Nguyễn Mạnh An Dân

Mẹ

"Con đã viết cả ngàn bài thơNhưng chưa bao giờ dám viết một lời về MẹBởi chữ nghĩa, vốn tầm thường, nhỏ béNói sao cùng tình Mẹ bao laMẹ quên tuổi thanh xuân, quên an hưởng tuổi giàMẹ tự...

Đặc San Cường Để – Nữ Trung Học Qui Nhơn 2014 – Bầy Bướm Trắng Biển Qui Nhơn

Đặc San CĐ-NTHQN số 17, năm 2014, kỷ niệm 50 năm Trường Nữ Trung Học Qui Nhơn với chủ đề Bầy Bướm Trắng Biển Qui Nhơn sẽ được thực hiện và phát hành vào ngày Đại Hội 22-6-2014 tại...