Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Đoản Văn

Ngôi Nhà Của Chúng Ta NTHQN

Than chao cac co, thay, chi,va cac ban cua mai nha NTHQN, The la chung minh da co mot mai nha tuy don so nhung rat la am cung, la noi de ma tho lo het noi niem nho nhung...

May Mà Có Em

Sau năm1954 gia đình tôi từ vùng quê dọn về Qui Nhơn sinh sống. Ba tôi làm việc ở Khu Tạo Tác, má tôi nội trợ,nấu cơm tháng cho các học sinh cùng quê trọ học ở Qui Nhơn.Anh...