Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Ngọc Tân

Nhạc Vọng Quy Nhơn

Xin gửi đến quý vị và quý thân hữu video clip VỌNG QUI NHƠN  ( Kèm theo nhạc bản).Một thoáng quê nhà chắc cũng ấm lòng kẻ tha hương.                                          Nguyễn Ngọc Tânhttps://www.youtube.com/watch?v=iPsAtoomE3c   Và xin mời các bạn xem bản nhạc...

Tôi Làm Thơ

Niên khóa 1963-1964 tôi học lớp Đệ-lục1 trường Cường Để.Lớphọc chúng tôi may mắn chiếm căn đầu của dãy nhà ngói nên khá khangtrang so với với các lớp ở dãy nhà tôn và dãy nhà tranh.Ba dãy...

May Mà Có Em

Sau năm1954 gia đình tôi từ vùng quê dọn về Qui Nhơn sinh sống. Ba tôi làm việc ở Khu Tạo Tác, má tôi nội trợ,nấu cơm tháng cho các học sinh cùng quê trọ học ở Qui Nhơn.Anh...