Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

huynhxuanson

Xuân – Tiếc Xuân

XuânXuân đến hoa khoe vạn sắc màuThời gian không đợi với ai đâuNắng xuân hôn nhẹ bao làn tócMưa bụi bám đầy vạn áo NgâuThôn nữ ấp e lòng rộn rãDã nam hăm hở đón tình đầuMột thoáng xuân...