Tim Wright

Xin cám ơn ông Tim Wright đã scan những tấm hình trong album này từ những slides cũ của ông và gởi về.
Hình chụp Qui Nhơn và Bình Định quãng 1965.

 (Thanks Mr Tim Wright for scanning these photos from his old slides and sending  to us.
They are of Qui Nhơn and Bình Định circa 1965.)