Quê hương dấu yêu

Trong album này là những hình ảnh về Huế – quê nội và Quảng Ngãi – quê ngoại do Từ Nguyễn tự tay mình chụp lại làm kỷ niệm…