Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Thầy Phan Bang

Xuân Hoài Cảm

LTS. Cao Bằng Phan là bút hiệu của Thầy Phan Bang. Nhân dịp Xuân về, Thầy gởi đến học trò cũ bài nhạc thay lời chúc Tết. Xin cám ơn hai bạn TVH và NTN đã giúp thực hiện...