Ngưng Yêu

Em muốn ngừng yêu "ai"
Để niềm vui còn dài
Mặt trời hồng quang đãng
Trên bầu trời xanh trong

Tình bạn như dòng sông
Luôn chảy về biển rộng
Không gợn chút ao tù
Tâm hồn như mây tuôn

Giai điệu thơ vương buồn
Là tim yêu còn đập
Khi tình yêu không còn
Là dòng thơ ngưng luôn

Tập tành chuyện" ngưng yêu"
Đông qua xuân lại đến
Lại càng nhớ thương nhiều
Đành ...nói lại tiếng "yêu"

 

20g10 ngày 25.3.09
Thanh Tùng