Thu Buồn Quên Lối

Minnesota, Thu dịu dàng
Xưa tay đan trong khúc nhạc vang
Đàn ai réo rắt trong rừng vắng
Lá đổi muôn màu đón xuân sang

Minnesota, Thu trở lại
Lối cũ đàn xưa bạn đồng hành
Âm thầm đếm bước chim ngừng hót
Gió cuốn mây ngàn chiều lặng thinh

Đi mãi về đâu hết tháng ngày
Chân trời vô định tỉnh hay say?!
Lá phong xào xạc rơi đầy lối
Xao xuyến hồn Thu lạc lối này

Thanh Tùng
21.10.2010