Vào Xuân

Quê em rợp bóng dừa xanh
Về đây nghe gió mong manh gọi mời
Chút se lạnh cuối chân trời
Thuyền anh cập bến tránh đời bão giông
Em về tựa dáng sầu đông
Đợi người năm cũ... má hồng dần phai
Nhớ quê từng nổi u hoài
Mùa đông năm ấy lạc loài sầu thương
Mưa phùn từng sợi đan vương
Thấm làn tóc rối điểm sương bạc màu
Biển đêm sóng vỗ thét gào
Tựa vai thỏ thẻ má đào sắt son
Tóc buông lơi phủ vai thon
Vòng tay ôm lấy đời còn có nhau
Tình yêu đẹp mãi về sau
Bây giờ hai nữa úa màu bỗng xanh
Bể dâu còn chút để dành
Duyên may bất chợt ơn lành đầu xuân

29 tháng chạp 12.2011
Thanh Tùng