Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Phân Ưu: Bạn Khưu Thị Phương Thảo vừa qua đời

Đươc tin bạn Khưu Thị Phương Thảo hiền thê của anh Trần Gia Thi  và là  cựu nữ sinh trường Nữ Trung Học Quy Nhơn khoá 1965 – 1972  vừa từ trần ngày 3 tháng 2 tại Pháp .

Linh cửu hiện quàn tại nhà quàn, ngày 11 tháng 2 sẽ hỏa táng

Nthqn.org và thân hữu chân thành chia buồn cùng anh Thi và toàn thể gia quyến.

Nguyện cầu hương linh bạn Phương Thảo sớm về cõi tịnh

Nthqn.org

4 BÌNH LUẬN

 1. RE: Phân Ưu
  Xin chia buồn cùng gia đình Phương Thảo và cầu chúc hương hồn bạn an nghỉ nơi vĩnh hằng.
  Pham Ngọc Dung

 2. RE: Phân Ưu
  Thanh Cảm và Irene xin thành thật chia buồn cùng gia đình và cầu mong hương linh bạn sớm về cỏi vĩnh hằng!

 3. thành kính phân ưu
  được tin buồn Chị Phương Thảo đã ra đi: gia đình chúng tôi: Văn Ry và Văn Lưu ở Nam California, thành kính phân ưu cùng anh Trần Gia Trí và các con cháu. Nguyện cầu cho hương hồn Chị mau siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây