Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Nhớ Gì

Nhac: Kiên Thanh
Lời:  Thơ Nguyễn Kim Tiến

Trình bày: Kim Khánh 
http://cuongde.org/songs/album/99TuBienTuDien/KienThanh/Nhogi_Kienthanh_Kimtien.mp3

Xem tờ nhạc

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả