Cuối Năm

Hôm qua chân mùa rón rén
Sáng nay đã thấy đông về
Gió từ phương xa mỏi đến
Đậu lại trong vườn, lạnh tê

Năm dài ba trăm ngày lẻ
Thiếu đủ, tháng hụt tháng đầy
Buồn vui từng ngày cũng thế
Đang dần khép một vòng quay!

Đã thấy nụ mai lấp ló
Núp sau phiến lá cỗi già
Năm-có-mười-ba-tháng
Không biết làm sao kịp hoa?

23/12/2014

Ngothanhvan