Tang Lễ Mẹ

tang le me image001

Giòng lệ tiễn đưa mẹ của tôi,
Âm dương hai ngã phải chia đôi
Bà theo Tổ phụ vui tiên cảnh,
Cháu sống cô đơn giữa cõi đời.
Giã biệt Người về miền cực lạc,
Từ li con chịu phận mồ côi !
Họ hàng, chú bác buồn thương nhớ
Đau xót lòng con lắm Mẹ ơi !!!...

Võ T. Tuyết Minh Sang