Thơm Lừng Trang Sử Việt

Em nén lòng đau nhìn biển ải. Anh luôn thương tiếc ngó biên thuỳ. Ô hay! non nước mình sao nhỉ? mà mắt ai kia! đỏ- đục ngầu.

Giọt nước mắt trong giọt mắt nồng, có làm thêm mặn muối biển đông? hay là tan loãng vào trong gió và nắng chan hòa nắng tháng giêng.

Đoán xem ngọn gió riêng đang thổi, có thổi cùng nhau thổi thuận chiều? xoáy vào lòng đất thành mộ huyệt, chôn kín mối sầu mối kỷ nguyên.

Một mai em có mòn mỏi đợi trên bến đò xưa vắng một người, là trái sầu riêng vừa chín rụng, thơm lừng trang sử Việt mến yêu.
 
Nguyễn Kim Tiến
30 tháng 6 năm 2014