Nhớ Anh

Em đến Trạm Hải Sản
Trời chiều nay trong xanh
Mênh mang màu biển rộng
Như lòng em nhớ anh!

Bên này là biển cả
Bên kia như giòng sông
Con đường nằm ngạo nghễ
Chia cách mình phải không?

Ghe xa về cập bến
Em mỏi mắt tìm trông
Nào những ai xa lạ
Ôi đâu người em mong?

Em lên xe rời Trạm
Trời chiều vẫn màu xanh
Bao la tình vô vọng
Sao em còn nhớ anh?

Đặng Thị Sính