Tệ Xá

Tặng H...

Đời anh như tệ xá
Lòng mối đụn quanh năm
Chợt bừng vui...mới lạ!
Khi em tạt vào thăm...

Anh đứng như trời trồng
Em rưng rưng ngơ ngác
Xa mù hơn cánh hạc
Mà gần đầy thương mong!

Con mắt em biết không
Đã thay lời muốn nói?
Tóc mịn màng dòng sông
Phút linh anh chết đuối...

Môi má em muốn nói
Tình...hơn cả vợ chồng
Đâu cần chi hôn phối
Cũng buộc vào trăm năm...

Cảm ơn một vầng trăng
Lung linh qua tệ xá
Không soi gương cũng thấy
Ngực ghé vào hân hoan!

Gặp nhau ở Sài Gòn
vẫn còn ngờ mộng mị
Cấu vào tay..em hỉ
Biết thực trăm phần trăm...

Trần Dzạ Lữ
( Sài Gòn tháng 5 năm 2012 )