Sói

Yêu em đến sói đầu
Tình vẫn chưa viên mãn
Cứ bới tung dĩ vãng
Để gắp nhầm chiêm bao!

Yêu em rất dài lâu
Niềm vui thì ngắn ngủn
Dỗ dành đêm vô tận
Mà kiếm mắt em sâu...

Em đung đưa lần đầu
Em ngờ ngờ lần cuối
Anh khù khờ nuốt vội
Một miếng sầu em trao!

Một miếng đau lầu bầu
Lại rơi vào tim nhớ
Có quên không hở nhỏ
Khuya tận một đời sao ?

Yêu em đến sói đầu
Tình vẫn chưa ngọt mật
Nhưng em là thánh thất
Nhốt hoang đàng anh lâu...

Trần Dzạ Lữ
( Sài Gòn tháng 5.2012 )