Chăm Chồng

Tặng Trần Hồ Thúy Hằng

Thấy em đi chăm chồng
Sao giống anh chăm vợ
Chăm chút từng miếng ăn
Chăm chút cả khi ngủ...

Phu gặp lúc khốn khó
Thê lại càng mặn nồng
Như đôi chim trong gió
Nương nhau qua mùa đông!

Biết có lúc giận hờn
Biết có khi mưa nắng
Nhưng là chuyện của lòng
Buồn phiền nên tát cạn...

Hãy mở cửa thanh thản
Cuộc đời có là bao?
Nhăm mắt và mở mắt
Tóc kia đã phai màu...

Cuộc sống hãy vì nhau
Mà chăm chồng em nhé
Cũng như anh chăm vợ
Càng chăm càng yêu sâu.

Trần Dzạ Lữ
( SàiGòn tháng 4 năm 2012)