HươngCái áo của anh đêm hôm ấy
Đến mãi bây giờ vẫn còn thơm
Hương em thấm sâu từng sợi vải
Áo rách rồi hương vẫn chẳng sờn

Huỳnh Minh Lệ
10.06.2017

Photo : Internet