Côn Giang Yêu Dấu

Quê tôi Bình Khê có dòng sông
Từ Trường Sơn tưới mát ruộng đồng
Nước Côn Giang ngọt ngào, trong vắt
Nước Côn Giang nuôi tôi lớn khôn

Tuổi ấu thơ tôi tắm Côn Giang
Bạn bè tôi một đám bạn vàng
Mùa nước lên chúng tôi chống sõng
Bắt cá tôm, vớt củi giữa dòng

Có những sớm mai thật nên thơ
Sương mai thấp thoáng một con đò
Có những chiều vàng mây ửng sáng
Ước gì thuở ấy biết làm thơ

Cơn hồng thủy đẩy tôi đi xa
Nhưng lòng tôi vẫn nhớ quê nhà
Nhớ con sông xưa, bến nước cũ
Tình yêu quê mẹ vẫn thiết tha.

Nguyễn Trác Hiếu
Florida, ngày 14 tháng 1 năm 2017