Mai Tôi Đi Rồi

Mai tôi đi rồi em có buồn không
Hay vẫn mãi ngồi thơ thẩn bên sông
Ngắm dòng trong đục trôi dạt mênh mông
Mái chèo lơ đểnh gác mái hư không

Mai tôi đi rồi tôi nhớ dòng sông
Nhớ mớ tóc mây nhớ má đỏ hồng
Nhớ mái tranh nghèo bờ đê gió lộng
Lưu lạc xứ người cuộc sống viễn vông

Mai tôi đi rồi thu sẽ sang đông
Gió mưa cuồng nộ lũ ngập ruộng đồng
Bến đò còn đó mắt xưa trông ngóng
Liệu quên sao em nát cả cõi lòng

Mai tôi đi rồi quê hương ảo mộng
Hồn buông khờ dại mắt đỏ chờ mong
Có người em gái quên khua chèo động
Nỗi đau dịu dàng gởi gió bên sông

Thiên Di Phạm văn Tòng