Tình Học Trò

Áo trắng hiền ngoan em về đâu?
Cho tôi trông ngóng nước qua cầu
Bèo trôi mây dạt câu ca nhớ
Tình nhỏ thơ ngây vẫn nhiệm mầu

Áo vàng kiêu hãnh về thăm phố
Gót đỏ nhịp nhàng nắng nhấp nhô
Có nhớ ngày xưa chàng thi sỉ
Đeo gót chân dài đến hư vô...

Áo xanh gieo tình si mỏng manh
Lá xanh chim chóc hót trên cành
Sân trường Phượng đỏ buồn ly biệt
Ve khúc ru sầu Hạ có nhanh !

Áo em muôn vẻ tô tình sử
Chia hai tà lộng lấp thiên thư
Ơ hay thấm đẫm hồn ảo ảnh
Chưa yêu sao đã nói biệt từ...

Thiên Di Phạm Văn Tòng