Tôi Về Có Nhận Ra Tôi

Tôi về có nhận ra tôi
Gạch chân Một Cột dấu vôi hoen mờ…
Bài thơ tôi viết ngày xưa
Hình như đã lấp dưới bờ rêu phơi.Tôi về có nhận ra tôi

Nẽo xa Văn Miếu ngậm ngùi dấu xưa
Một vùng trời nước hoang sơ
Tuổi hoa niên đã sang bờ đấy thôi
Tôi về có nhận ra tôi
Hồ xưa thuyền lạnh nằm chơi trong chiều
Giữa trời đất giữa cô liêu
Đi đâu cho hết buổi chiều người ơi…
Tôi về có nhận ra tôi
Giọt cà phê đắng nào rơi trong hồn
Con đường nay đã thay tên
Nhớ anh về đứng bên thềm lá rơi…
Tôi về có nhận ra tôi
Công viên ghế đá ngậm ngùi cô đơn
Hạt sương thấm lạnh qua hồn
Và tôi gậm nhấm nổi buồn vào xuân
…………………………..
Tôi về giữa lúc đang Xuân
Nghe như chốn cũ vẫn còn mùa đông.
Có còn nhận ra tôi không
Hay tôi phải trãi tấm lòng tôi ra…?

 


February, 2010
Tóc Bím