Sinh Nhật Trăng

Trăng có tự bao giờ
Mà muôn đời tươi trẻ
Từ khi ta còn bé
Vẫn chơi đùa cùng trăng

Đến khi ta khôn lớn
Như thiếu nữ đêm rằm
Vẫn cùng ta nô giỡn
Trăng đã như người bạn

Ngồi với bà trước sân
Nghe kể chuyện bao lần
Chưa bao giờ trăng ngủ
Tiếng bà ru ấp ủ

Cả một thời ấu thơ
Trăng nhả một trời tơ
Cùng bà đang kén mộng
Đưa ta vào sâu thẳm

Những bài hát thần tiên
Đôi khi ta ngủ quên
Bên hiên đời sương lạnh
Trăng luôn luôn ở cạnh
Nhủ lòng hãy bình yên !

Vì tình là mộng tưởng
Đừng đắm đuối đảo điên
Vì đời là giả tướng
Chìm sâu lắm lụy phiền

Đêm nay sinh nhật trăng
Trăng tròn như mắt trẻ
Ta vẫn như chú bé
Đốt đèn chạy tìm trăng.

Hồ Ngạc Ngữ