Tết Này Em Có Về Quy Nhơn

Tết này em có về Quy Nhơn ?
Ghé thăm Gành Ráng buổi hoàng hôn
Đèo Son sim nở màu nhung nhớ
Đá cũ còn lưu tiếng sóng buồn

Tết này em có về Quy Nhơn ?
Bạn xưa giờ đã hóa cố nhân
Trường xưa ngày đó tìm đâu thấy
Chỉ bóng mây trôi rặng liễu xanh

Ngôi nhà năm cũ giờ đâu nhỉ !
Lặng bước em đi dáng độc hành
Vẫn nhớ đêm nào anh đã đến
Cùng nghe hơi thở của mùa Xuân

Tết này em có về Quy Nhơn ?
Mang dùm trăm nỗi nhớ nghìn thương
Anh biết, dù chân trời góc bể
Mỗi người vẫn nặng một quê hương

HỒ NGẠC NGỮ
12/02/2018