Như Một Lời Chia Tay

(Như một lời chia tay với anh Trịnh Cường và chia buồn cùng chị Chu Bạch Yến)

Là em, cùng một đoạn đường
Là tôi, hốt hoảng vấn vương một đời
Một đi, một ở, một mình
Là trăm năm quí ân tình trước sau
Tôi đi em héo hon sầu
Bên vành khăn trắng thoảng mùi khói hương
Là em, trăm nhớ ngàn thương
Là tôi, mãi mãi xa em thật rồi.

Xuân Kỷ Hợi 2019
Nguyễn Kim Tiến