Cánh Chim và Giòng Sông

Cảm thương cánh chim non
Mộng học sinh chưa tròn
Phải xa lìa tổ ấm
Rã cánh trời bão giông

Lạc loài trời mênh mông
Dưới cánh một giòng sông
Giòng sông xưa thơ ấu
Đã thổn thức cạn lòng

Quê nhà xa vạn dặm
Chim nhớ tổ quay về
Cánh nhỏ càng mỏi mê
Cõi lòng thêm cay đắng

Tháng năm dài đằng đẵng
Thế sự bao thăng trầm
Chim mỏi cánh tìm sông
Sông cạn lòng, cạn đáy

Đời chim non mới đấy
Tóc giờ bạc mái đầu
Tổ ấm giờ nơi đâu
Sao chia lìa suốt kiếp

Nguyễn Trác Hiếu
30.03.2010