Em, Trong Sinh Nhật Anh

Em đây uống rượu một mình.
Mừng ngày sinh nhật chúc mừng cho anh.
Trăng vì như đã tàn canh.
Mà hồn thắp nến đã thành đam mê.
Biết rằng đã lỡ câu thề
Mà sao bến mộng vẫn mê đêm rằm?
Rượu tìm đôi mắt xa xăm
Biết đâu tình tứ lệ hằng môi trong...?
Thương nhau ai mượn tấm lòng
Đường về gió ngã, mây vòng đường mây...

Trần Thị Hiếu Thảo