Tình Xa

Rồi em đi như chưa từng ước hẹn
Gửi gió heo may ru mảnh trăng thề
Tiếng chim từ quy một mình vọng đến
Những giọt buồn rơi lạnh đêm khuya

Rồi em xa như xa lòng nhung nhớ
Có gì đâu, chỉ là những dòng tin
Khi em vui thì tình như bão tố
Khi em buồn gió cũng lặng im

Đêm anh nằm nhớ em không ngủ được
Muốn vẽ giấc mơ mà mộng không thành
Câu thơ viết chỉ còn là xác chữ
Nằm co ro trên giấy buồn tênh

Anh đâu biết yêu em nhiều như thế
Để khi xa còn lại những nỗi buồn
Vẫn muốn gặp em sau nghìn trùng dâu bể
Vì biết lòng mình còn những yêu thương

Hồ Ngạc Ngữ