Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Thầy Hà Thúc Hoan

Về Chiếc Lá Diêu Bông Ấy

Theo lời tự thuật của Hoàng Cầm thì năm lên 8 tác giả đã "phải lòng" chị Vinh là một cô gái xinh đẹp lớn hơn nhà thơ 8 tuổi. Năm Hoàng Cầm 12 tuổi, chị Vinh đi lấy...